Målning av betongkonstruktioner

NISAB erbjuder komplett betongrenovering, från rostskydd till ytskydd.

En målning gör inte bara en betongkonstruktion utomhus mer estetisk, den förhindrar kloridinträngning och minimerar fuktinnehållet i ytskiktet. Därigenom förhindras att betongen karbonatiseras och frostsprängs.