Brandskyddsmålning

Bärande konstruktioner i trä och stål påverkas av eld och brand. Trä genomgår en förkolningsprocess som slutar med att konstruktionen i stort förintas. Stål utsätts för termisk påverkan vilket innebär en minskning av konstruktionens bärförmåga.

För att förhindra dessa processer kan bärande konstruktioner brandskyddsmålas. Färgerna bevarar dessutom konstruktionernas estetik vilket inte minst är viktigt för att bevara träkonstruktioners utformning i gamla byggnader.


Brandtätning

För att undvika spridning av brand i en byggnad, är det av största vikt att håltagningar och genomföringar i brandskiljande väggar tätas på ett tillfredsställande sätt.

I de brandtätningssystem vi arbetar med ingår endast typgodkända produkter. Vi är certifierade genom Fireseal.

Läs mer på Fireseals hemsida, www.fireseal.se