Linjemarkeringar

Utrymningsvägar med väl fungerande märkning kan rädda liv. Det finns olika typer av linjemarkeringar, som alltid ska överensstämma med pilriktning och övrig skyltning av utrymningsvägen.

Produkterna vi använder är typgodkända och uppfyller med god marginal kraven på efterlysandetid.